Witamy na stronie Szkoły Językowej Open Mind Konin

Naszą dewizą jest otwartość – na świat, na ludzi, na nowe możliwości a przede wszystkim na potrzeby Klientów – najważniejsze jest dla nas ich zadowolenie, nie narzucamy jedynych, nieomylnych rozwiązań, a szukamy ich wspólnie, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania indywidualnych osób. Każdego dnia otwieramy naszych Uczniów na świat, dając im umiejętności pozwalające na odkrywanie piękna innych kultur, interesujących ludzi i wspaniałych miejsc.

Język angielski
Klasy II i II szkoły podstawowej :

Smiles”
Autor: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka serii:

 • Uczy przez zabawę, oferując szerokie spektrum różnorodnych ćwiczeń, historyjek w formie komiksu, melodyjnych piosenek, rymowanek, projektów, prac plastycznych itp.
 • Wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także budzi pasję uczenia się.
 • Umiejętnie integruje naukę języka angielskiego z treściami z innych obszarów nauczania .
 • W interesujący dla uczniów sposób wprowadza elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 • Promuje czytanie dla przyjemności poprzez historyjki obrazkowe oparte na motywach baśni z różnych stron świata.
 • Zachęca uczniów do samodzielnej oceny postępów i uczy samodzielności.
 • Ułatwia naukę słówek dzięki minisłowniczkom obrazkowym zamieszczonym na początku każdego modułu oraz słowniczkowi na końcu podręcznika.
 • Uwrażliwia na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego.
 • Piękna, bajecznie kolorowa szata graficzna (zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń) zachęca do nauki.

Klasy IV – VII szkoły podstawowej:

Right On”

Autor: Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka serii:

 • Uporządkowana struktura podręcznika sprzyja systematycznej pracy.
 • Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie.
 • Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki.
 • Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału.
 • Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych.
 • Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module.
 • Cenne porady pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się.
 • Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata.
 • Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście.
 • Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym.
 • Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu.
 • Piosenki uatrakcyjniają lekcje i ułatwia rozwiajanie czterech sprawności językowych.
 • Sekcja z grami planszowymi wprowadza element zabawy.

Klasy VIII

„Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium”

Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests”

Autor: Jenny Dooley

Wydawnictwo: Express Publishing

Charakterystyka:

Repetytorium:

 • Pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Posiada czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Zawiera materiał ćwiczeniowy, daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • Obejmuje szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego informuje, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.
 • Przekazuje praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Zawiera sekcje gramatyczne, które zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.
 • Obejmuje dodatkowy materiał znajdującym się w każdym module. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Dysponuje Bankiem funkcji językowych – obszernym zbiorem zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Prezentuje Bank wypowiedzi pisemnych – to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia.

Materiał ćwiczeniowy obejmuje:

 • Pięć kompletnych zestawów egzaminacyjnych, z których każdy obejmuje kilkanaście zadań sprawdzających umiejętności językowe z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Bogaty wybór różnych typów zadań egzaminacyjnych – otwartych i zamkniętych,
 • Dodatkową część z ćwiczeniami pomagającymi w rozwijaniu znajomości środków językowych,
 • Klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań, z uwzględnieniem przykładów wypowiedzi pisemnych,
 • Płytę ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczka). Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close